ATLANGO

Bonvyenes! Welcome!


Mi totyakore invita Tu kal magia mondo dil lango Atlango!

                     ATLANGO ESTA FACILA, KOMUNA LANGO PO EUROUNIO ED AMERIKO.

                    ATLANGO IS AN EASY, COMMON LANGUAGE  FOR EUROPEAN UNION AND AMERICA. 

         

eu-atlangoFL


Lo pasis pokta anyoy dal prima publedemo dil lango. Traw ta tempo le autoro, qanke buza pe otra verkando (literaturo ed arto) selmem pe otra kosoy vivall, fre returni kal verko sesa. Hi noti difersa mistadoy e feri remarkoy kritikall. Le tampa versyo esta le nuvedita Atlango, qa i ta formo sembla esti enke pli eufonika ed utilebla. Ples pel nuva versyo Atlanga.

RAAntonius


Porfavore lektes pri Atlango (in English)

KA LE VORTARYO ANGLA-ATLANGA - ENGLISH-ATLANGO DICTIONARY

KA LE LITERATURO ATLANGA

KAL FRAZOBUKO po kompigo -IDO, HISPANIA, ATLANGA

© Richard Antonius 2014