ATLANGO

-Bonvyenes! Welcome!


Mi totyakore invita Tu kal magia mondo dil lango Atlango!

                     ATLANGO ESTA FACILA, KOMUNA LANGO PO EUROUNIO ED AMERIKO.

                    ATLANGO IS AN EASY, COMMON LANGUAGE  FOR EUROPEAN UNION AND AMERICA. 

         

eu-atlangoFL


Lo pasis pokta anyoy dal prima poblixemo dil lango Atlango. Ve ta tempo le autoro, byenke buza pe otra verkoy (literaturo ed arto) kaye pe otra kosoy vivall, ofte returnandi ka sa verko. Hi noti difra mistadyoy e fedi remarkoy kritikall. Le tampa versio esta le nuvedita Atlango, qa-s pli eufonika e pli utilebla. Ples pel nuva versio Atlanga!

RAAntonius


Porfavore lektes pri Atlango (in English)

to.jpg
© Richard Antonius 2016