ATLANGO

-Bonvyenes! Welcome!


Mi totyakore invita Tu kal magia mondo dil lango Atlango!

                     ATLANGO ESTA FACILA, KOMUNA LANGO PO EUROUNIO ED AMERIKO.

                    ATLANGO IS AN EASY, COMMON LANGUAGE  FOR EUROPEAN UNION AND AMERICA. 

         

eu-atlangoFL


Lo pasis pokta anyoy dal prima publedemo dil lango. Ver ta tempo le autoro, byenke buza pe otra verkando (literaturo ed arto) somem pe otra kosoy vivall, returnandi ka sa verko. Hi noti difra mistadoy e fedi remarkoy kritikall. Le tampa versio esta le nuvedita Atlango, qa-s pli eufonika ed pli utilebla. Ples pel nuva versio Atlanga!

RAAntonius


Porfavore lektes pri Atlango (in English)

to.jpg
© Richard Antonius 2016